Ważne telefony

Ważne adresy i telefony dla rodziców i uczniów:

0 800 12 12 12 –  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Niebieska Linia : http://www.niebieskalinia.pl

0 800 177 333 – Kuratoryjny Telefon Zaufania w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 867-11-42
http://www.ko.rzeszow.pl

(17) 853-31-63 – Młodzieżowy Telefon Zaufania w Rzeszowie

0 800  100 100 – Bezpieczeństwo w Internecie

0 800 120 002 – Ogólnopolskie pogotowie przemocy w rodzinie

(17) 852 49 45 – Komitet Ochrony Praw Dziecka

(17) 227 11 56 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej

(17) 227 58 17 – Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Kolbuszowej

(17) 744-21-09 – Urząd Gminy w Dzikowcu, 36-122 Dzikowiec, ul. Stary Dzikowiec 2

Dodaj komentarz