Prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie

W dniu  21  maja  2015r. Wójt  wspólnie  z  Panią  dyrektor  Zespołu  Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Małgorzatą Szczęch spotkał się z dyrekcją i gronem pedagogicznym szkół podstawowych w Spiach i Mechowcu.
Wiodącym tematem spotkania było omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem tych szkół od 1 września 2015r. po przejęciu ich do prowadzenia  przez  Stowarzyszenie  „Nasza  szansa”.

Nazwa Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec
NASZA SZANSA W DZIKOWCU
Siedziba i adres stowarzyszenia:
Dzikowiec 133 A , 36-122 Dzikowiec
Celem Stowarzyszenia jest:
1.wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Gminy Dzikowiec
2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
3. wspieranie i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym
Dane dotyczące skladu zarządu:
1.Paweł Kopeć – Prezes Zarządu
2.Wiesława Dąbal – Wiceprezes
3. Edyta Kosiorowska–Matejek – Wiceprezes
4. Bogusława Kapusta – Członek Zarządu
5. Ewelina Rzeszut – Skarbnik