Samorząd Szkolny

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca Samorządu:

Zastępca przewodniczącej: 

Sekretarz: 

Skarbnik: