Dodatkowe dni wolne

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 

  • 14.10.2016 r. (piątek)

  • 31.10.2016 r. (poniedziałek)

  • 22.12.2016 r. (czwartek)

  • 02.05.2017 r. (wtorek)

  • 16.06.2017 r. (piątek)

  • 22.06.2017 r. (czwartek)

Szkoła w tych dniach organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5.1.