Informacja

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach pracuje w miesiącu lipcu w godz. 7.30 – 15.30.