Wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

Początkiem września 2017 roku, w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Spośród uczniów klas IV i VI wybraliśmy Przewodniczącą Samorządu, Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika. Wybory odbyły się w tajnym głosowaniu.

Największą liczbę głosów otrzymała Gabrysia Bieleń z klasy VI, która objęła funkcję Przewodniczącej Samorządu. Zastępcą Przewodniczącego została Amelia Skawińska z klasy VI,  Sekretarzem została Aleksandra Gołąbek – klasa IV, a Skarbnikiem został – Patryk Bieleń z klasy IV.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w samorządowej działalności. Liczymy na godne reprezentowanie naszej szkoły.