Rok szkolny 2018/2019 zaczęliśmy na sportowo. Wybrani uczniowie z kl. 4-7 wystąpili w zawodach gminnych w poszczególnych dyscyplinach lekkoatletycznych, po których 2 uczennice – Amelia Skawińska (kl. 7) i Kinga Skawińska (kl. 4) – zakwalifikowały się do zawodów powiatowych ! Gratulujemy! M. Kasica  rozwiń

Od września Gmina Dzikowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego realizuje projekt „Nowa jakość w szkołach Gminy Dzikowiec”. Całkowita wartość projektu to: 1 124 582,59 złotych, w tymrozwiń

W sobotę 1 września przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach odebrali z rąk premiera Piotra Glińskiego czek na realizację projektu edukacyjnego. Projekt, napisany przez Stowarzyszenie prowadzące szkołę, wygrał konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jego wartość wynosi 3 675 zł. Realizacja inicjatywy nastąpi w pierwszym semestrze roku szkolnego.rozwiń

3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przed nami dziesięć miesięcy wytężonej pracy, zdobywania wiedzy, ciekawych lekcji, utrwalania koleżeńskich więzi. Do dyspozycji uczniów oddane zostały 3 nowe sale:  rozwiń