Rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne do kl. I Szkoły Podstawowej w Spiach trawa do 22.03.2019 r. do godziny 15:00. Wnioski można pobrać u dyrektora szkoły.