Akcja- Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci w Szkole Podstawowej w Spiach