Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III wrozwiń