Harmonogram powrotu do nauczania stacjonarnego – od 4 maja br.

Rząd przedstawił harmonogram, zgodnie z którym do końca maja planowany jest stopniowy powrót szkół do nauki stacjonarnej.

Od 4 maja br. do szkół w trybie stacjonarnym wrócą dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Od 15 maja br. zaplanowano wprowadzenie nauki hybrydowej dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas I-IV szkół średnich.

Od 29 maja br. wszyscy uczniowie szkół podstawowych i średnich wracają do nauki stacjonarnej.

Nauka stacjonarna będzie odbywała się w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy). 

Harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Więcej informacji – strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.