Podsumowanie projektu „H2O- to jest to!”

Od marca do czerwca uczniowie naszej szkoły brali udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych w toku szkolnego projektu edukacyjnego „H2O – to jest to!”, na który dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 000zł z Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce”, w ramach konkursu Akademia Kreatywności 2019.

Głównym bohaterem naszych zajęć – jak łatwo się domyślić – była W O D A, jej znaczenie, rola i obecność w codziennym życiu. Zajęcia projektowe obejmowały następującą tematykę:
💧 Woda w przyrodzie i życiu człowieka
💧 Woda w trzech stanach skupienia / doświadczenia i eksperymenty z wodą

 💧 Zanieczyszczenia i sposoby oszczędzania wody / m.in. pogadanka proekologiczna z ekspertem, obserwacja wody pod mikroskopem, filtrowanie wody
💧 Rajd rowerowy nad zalew „Maziarnia” w Wilczej Woli szlakiem leśnych i polnych dróg połączony z piknikiem i wspólnymi grami ruchowymi
💧 Zajęcia plastyczne – przygotowanie plakatów tematycznych z podziałem na grupy / Wystawa prac w lokalnej Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy „Świetlik” w Spiach
💧 Założenie szkolnego akwarium
💧 Wycieczka do Kompleksu „Ocenika” w Chrustach / „spotkanie” ze zwierzętami wodnymi z całego świata
💧 Podsumowujący konkurs wiedzy o wodzie, z nagrodami książkowymi dla najlepszych, rozdanie dyplomów za udział w projekcie

Oto fotogaleria projektu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2312182132373448&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCg1FnSXVt59VpqxlEkoHif_BRG5zzlr4s_IYJvSgldj_pffPjcm9Hj_whI7a9Y8BXA6zX9XDWG1grCsxF6KViyVstGZmJh-hDMmCbAa0lsNvFEIHOVcOBe5rJc9wUgrTPO4MxIJOHnBL5dkaOrpYUrmj8HoQLo3AWTbG_ZR9eRJaxGWE6avSYkr4Zw5t4eHt6nWZ8FbfGneMeCQjcNCjhfv2cV1tHr7dZCeP34VL_zi_73XqJho-M6eYtqqUuhFRvUBNdam3szTnuOegENp-8UnMg7aGRu0OJSUJ3gP10pu9fPtBObbGVKnhiFJ-pdJ14ISdQI9ayGcuaoG9jnRUeLKVmhok5boLx6qjiYdmHLWj98LnqtIZmJxcwNGKSL3pXawYlESbGg4UG2V15vKLnSXZUDYMe-QbQdHMh5hpAO3L7u4If8vt0eQMmsogxi3SmnhDtNUBgsFM0b82Ns&__tn__=-UC-R

M. Kasica