Rząd przedstawił harmonogram, zgodnie z którym do końca maja planowany jest stopniowy powrót szkół do nauki stacjonarnej. Od 4 maja br. do szkół w trybie stacjonarnym wrócą dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Od 15 maja br. zaplanowano wprowadzenie nauki hybrydowej dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas I-IV szkółrozwiń